PRIMUM NON NOCORE

(przede wszystkim nie szkodzić)

Pomóż człowiekowi jeśli potrafisz, lecz nie działaj na jego szkodę.

Choroba to nie jest niedobór antybiotyków, środków uspokajających, czy innych specyfików farmakologicznych. To znak, że została zachwiana równowaga złożonych procesów życiowych w organizmie człowieka.
Rok 1796 jest uznawany za rok narodzin homeopatii. W tym to roku lekarz i aptekarz S. Hahnemann opublikował podstawowe założenia nowej metody leczenia, którą nazwał homeopatią (homoin pathos - podobne dolegliwości).
Główną zasadą tej metody jest leczenie według tzw. zasady podobieństw: "similia similibus curentur" czyli "podobne leczyć podobnym". Znaczy to, że choroby mogą być leczone środkiem, który u zdrowego człowieka wywołuje dolegliwości podobne do tych, na które skarży się chory.
Współczesna homeopatia kliniczna ma już ugruntowaną pozycję w medycynie. Jest to uznana metoda terapeutyczna i profilaktyczna w opiece zdrowotnej.
Stosowanie leków homeopatycznych stało się  znaczącym sposobem leczenia ogółu ludzkości.

Gabinet rehabilitacji i homotoksykologii klinicznej "Nad Rzeczką"   Radom, ul. Struga 57, tel. 048 383 56 65, 0501 340 550

projekt i wykonanie