Homotoksykologia, stworzona w 1952 roku przez Hansa-Hainricha Reckewega, jako rozwinięcie homeopatii, traktuje wszystkie choroby jako ukierunkowane procesy obronne przeciwko truciznom ludzkim (homotoksynom), które powstaj± w organizmie, b±dĽ s± do niego wprowadzane. Zdrowie to według homotoksykologii uwolnienie od trucizn i szkód przez nie wywołanych. Zdrowienie jest przywróceniem zaburzonego przez toksyny stanu równowagi. W przeciwstawieństwie do klasycznej homeopatii, w której stosuje się pojedyncze leki w leczeniu antyhomotoksycznym posługujemy się homeopatycznymi preparatami kompleksowymi (lakami antyhomotoksycznymi) co oznacza, że w jednym preparacie może być zawartych kilka ¶rodków leczniczych. W odróżnieniu od homeopatii - homotoksykologii nie cechuje długotrwałe poszukiwanie odpowiedniej, pojedynczej substancji leczniczej leku konstytucjonalnego. Leki antyhomotoksyczne nazywane s± zamiennie homeopatycznymi złożonymi.

W leczeniu infekcji u dzieci, terapie homeopatyczne na dzień dzisiejszy s± jedynymi skutecznymi działaniami.

Gabinet rehabilitacji i homotoksykologii klinicznej "Nad RzeczkÄ…" Radom, ul. Struga 57, tel. 501 340 550
wykonanie: GrafMedia